(Source: kunefesevdalisi)

(Source: wizardsdaily)

"Propagandamı yaptıktan sonra herhalde robot gözleri takarım, çünkü hadi ama, robot gözler bunlar! Müthiştir kesin."

(Source: kunefesevdalisi)